VVS & JOUR

RÖRAKUTEN

VVS & JOUR

 

Vi utför rörarbeten, VVS installationer och reparationer, fastighetsservice samt jour rörmokare vd akuta fel. RÖRAKUTEN utför helhetsentreprenad  inom Bad och VVS.


Jour VVS, rörmokare, rörinstallation, vvsinstallation, rör, rörmokare, rörinstallation, vvs, vvsinstallation, rör, rörmokare.

Copyright © All Rights Reserved

 Säker Vatten


Rörakuten Ystad är auktoriserade av Säker Vatten, vilket innebär en stor trygghet för dig som kund då du anlitar oss. Vi utför alltid installationer i enlighet med de branschregler som fastställts av Säker Vatten och arbetet utförs av auktoriserade montörer

Branschregler


 BBV Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum,Sveriges stora auktoritet inom kakel och klinker

Branschregler framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning.

Hållbart företagande

 

2010 beviljades företaget Jordbruksverkets och Länsstyrelsens EU bidrag för hållbart företagande i Skåne.

Säker Vatten, Rörmokare, Rörjour, VVS-jour i  Ystad Skurup med omnejd. RÖRAKUTEN utför rörarbeten, VVS installationer och reparationer, fastighetsservice samt jourrörmokare vd akuta fel. Vi utför arbeten i södra Skåne och erbjuder jourtjänst i Ystad Skurup med omnejd

RÖRAKUTEN YSTAD  erbjuder Rörmokare, Rörjour, VVS-jour i  Ystad Skurup med omnejd. RÖRAKUTEN utför rörarbeten, VVS installationer och reparationer, fastighetsservice samt jour rörmokare vd akuta fel. Vi utför arbeten i södra Skåne och erbjuder jourtjänst i Ystad Skurup med omnejd. RÖRAKUTEN utför helhetsentreprenad  inom Bad och VVS..

.Rörmokarjour. RÖRKUTEN YSTAD tar gärna hand om försäkringsskador.